JOIN OUR MAILING LIST

 

 

Profiel

Ons skool bestaan alreeds sedert 1930 en is geleë in die pragtige, immergroen, historiese Wynberg.

Ons is al vir jare die voorkeurkeuse vir Afrikaanse onderrig in die suidelike voorstede.  Soos ons missie aandui, is die kind se opvoeding in sy geheel van kardinale belang.  Om dit te bereik, handhaaf ons 'n gesonde balans tussen die drie belangrike opvoedingspilare, naamlik akademie, sport en kultuur.  Hierdie aspekte word aangewend deur die aanleer van Christelike waardes en beginsels.

Ons bied die volgende aan vir ons leerders:

Daaglikse Bybelonderrig, Christelike waardes en beginsels, Grade 0 - 7, Leerderondersteuning, Buitelugopvoeding  -  gereelde uitstappies en kampe, Goed opgeleide, toegewyde personeel, Klein klasse (1:23), 100% geletterdheidsevaluering, Rekenaaronderrig, Nuutste leermateriaal, Biblioteek, Jaarlikse besoeke deur oorsese studente en dosente t.o.v. onderwys, 10 sportsoorte, Sportdae, Meer as 50% deelname aan Eisteddfod, Kultuuraande, Junior- en Seniorkoor, Nasorg, Snoepwinkel, Avontuurklub, Marike de Klerk-projek en Gemeenskapsprojekte

Liefdadigheid:   hospitale, ouetehuise, minderbevoorregtes en Burger-Kersfonds

SLIDE SHOW LAER SKOOL SIMON VAN DER STEL

 

Die graad 6-klas voor die nuwe bord geskenk deur Saxion Academie Pedagogiek & Onderwijs, Nederland.

   

 

Profiel

Ons skool bestaan alreeds sedert 1930 en is geleë in die pragtige, immergroen, historiese Wynberg.

Ons is al vir jare die voorkeurkeuse vir Afrikaanse onderrig in die suidelike voorstede.  Soos ons missie aandui, is die kind se opvoeding in sy geheel van kardinale belang.  Om dit te bereik, handhaaf ons 'n gesonde balans tussen die drie belangrike opvoedingspilare, naamlik akademie, sport en kultuur.  Hierdie aspekte word aangewend deur die aanleer van Christelike waardes en beginsels.

Ons bied die volgende aan vir ons leerders:

Daaglikse Bybelonderrig, Christelike waardes en beginsels, Grade 0 - 7, Leerderondersteuning, Buitelugopvoeding  -  gereelde uitstappies en kampe, Goed opgeleide, toegewyde personeel, Klein klasse (1:23), 100% geletterdheidsevaluering, Rekenaaronderrig, Nuutste leermateriaal, Biblioteek, Jaarlikse besoeke deur oorsese studente en dosente t.o.v. onderwys, 10 sportsoorte, Sportdae, Meer as 50% deelname aan Eisteddfod, Kultuuraande, Junior- en Seniorkoor, Nasorg, Snoepwinkel, Avontuurklub, Marike de Klerk-projek en Gemeenskapsprojekte

Liefdadigheid:   hospitale, ouetehuise, minderbevoorregtes en Burger-Kersfonds

SLIDE SHOW LAER SKOOL SIMON VAN DER STEL

 

Die graad 6-klas voor die nuwe bord geskenk deur Saxion Academie Pedagogiek & Onderwijs, Nederland.